Sogn Terrasse

Beliggenhet: Ved Sogn Hageby
Antall boliger: 173
Samlet salg: 450 mill
Byggeår: 2003-2006
Arkitekt: Selvaagbygg AS
Entreprenør: Selvaagbygg AS
Megler: Exact Eiendomsmeglere AS

Attraktivt leilighetsprosjekt med svært sentral beliggenhet. Eiendomsplan Management AS forstår forretningsførselen som følge av at Eiendomsplan Prosjekt AS skaffet til veie 40% av egenkapitalen i prosjektet. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Selvaagbygg AS og OBOS.