Løkkehagen/Spireaveien

Beliggenhet: Refstad / Økern
Byggeår: 2015-2017
Arkitekt: Spor Arkitekter AS
Entreprenør: JM Norge AS

Prosjektet er utsolgt!

Nytt prosjekt som er et samarbeide med JM Norge AS. Spireaveien vil romme ca. 170 boliger. Tomten er ca. 10 mål med store friområder omkring. Når Ringveien legges i tunnel vil området bli et idyllisk boligområde med nærhet til flotte butikker, buss og bane. Økernområdet vil de nærmeste årene utvikle seg til et av Oslos nye attraktive boligomåder.

 

Les mer om prosjektet her