Jan Omholt-Jensen

phone

    Mobil: 95 21 88 62   Faks: 22 12 98 21    E-mail: jan@eiendomsplan.no

 

1970
Sivilingeniør, bygg fra University of Illinios, USA

1970 – 1971
Forsvarets Bygningstjeneste, FBT – Byggekontroll, nybygg
1971 – 1976
Fagbygg AS (PEAB AS) – Byggeplassadmin., prosjektutvikling
1976 – 1978
NORAD
Opplæring og utvikling av entreprenører i Kenya
 1978-1980 Fagbygg AS
Leder for 40.000 m2 nybygg, Drammen Sykehus
1980-1986 Selmer AS (Skanska AS)

Prosjektleder, utvikler av nærings- og bolig- prosjekter av størrelse 5.000 -210.000 m2
1996- JADE Prosjektutvikling AS / JADE Eiendom AS

I samarbeide med:
 1990-1996 INBY
Institutt for byutvikling vedr. By- og område- utviklingsprosjekter, primært i Oslo
1990-1992 K- Eiendom AS (Et Kreditkassen selskap)
vedr. Eiendomsutvikling, rehabilitering av næringseiendom
1992-1994 Hydro Olje AS
Prosjektledelse for omskilting, ombygging og utvikling av bensinstasjoner i hele Norge etter oppkjøp av Mobil Oil AS
 1994- Furuholmeninvest AS
vedr. Byggherreombud ifb. med rehabilitering og nybygging av 10.000 – 20.000 m2 store næringseiendommer i Oslo
1994- Eiendomsplan Management AS
vedr. Byggherreombud ifb. med utbygging av boligprosjekter med størrelse 10-290 leiligheter i Oslo.