Gregers Kvartal

Adresse: Lørenveien 51/Lørenvangen 14
Beliggenhet: Sentralt på Løren
Byggeår: 2020 – 2023
Antall leiligheter: 260
Arkitekt: Dyrvik arkitekter

Lørens mest sentrale tomt
Prosjektet utvikles og eies i samarbeid med USBL. Eiendommen er på 12,3 mål og planlegges bebygget med 260 leiligheter samt barnehage. Eiendommen er en av de aller beste på Lørenområdet, men meget gode sol og utsiktsforhold.

Prosjektet ligger midt mellom nye Løren T – banestasjon som åpner 1.april 2016 og boligprosjektet Brødfabrikken. Vis a vis Hasle linje ligger det populære boligprosjektet Krydderhagen som også er tegnet av Dyrvik arkitekter.

Boligene er gruppert mot hvert sitt halvprivate uterom og er adskilt med halvoffentlige adkomstveier.  Disse blir som gatetun som aktiviserer området og knytter forbindelser til omgivelsene. Inn mot Lørenveien er de gruppert til et åpent kvartal, mens de mot sør består av parallelle enheter.

Grepet medfører at flest mulig beboere får gode solforhold og utsikt mot sør. Sentralt i området danner barnehagen en felles mulighet for lek og opphold for alle beboerne, samt den naturlige kollen mot vest som åpner for større muligheter.

Bygningene som omkranser disse uterommene varierer i høyde fra 6-8 etasjer. Dette er med på å bryte ned skalaen i området og gir en opplevelse av variasjon, nærhet og identitet. Takene er oppbrutt i private terrasser og felles uterom med frodige muligheter.

Med et variert utvalg av leiligheter og uterom gir dette godeboligløsninger tilbud for alle.

  • Mot sør: sol og utsikt langs Linjeparken
  • Mot øst: bydelstorg og aktivitetspark
  • Mot nord: en aktiv bydelsgate
  • Mot vest: en mulig felles kolle for lek og opphold

Adkomst
Boligområdet har adkomst for myke trafikanter fra alle fire sider, samt nedkjøring til parkering direkte fra Lørenveien. Med dette grepet kan hele anlegget være bilfritt, inkludert hele Lørenvangen.

Næring
Mot Lørenveien og på nordøstre hjørne av Lørenvangen er det lagt til rette for ulike  næringstilbud på gateplan.

Barnehagen
En barnehage ligger sentralt i boligområdet med lett tilgjengelighet fra alle sider. Utearealet har en god beliggenhet med flotte solforhold og rike muligheter for lek og utfoldelse.