Furumoen Boligsameie

Beliggenhet: Bjørndal, Søndre Nordstand
Antall boliger: 130
Byggeår: 1998-2004
Arkitekt: Arkitektkontoret Haaland (Knut Haaland)
Entreprenør: Byggholt AS

Tomten på 30 mål ble kjøpt av OBOS, og utviklet med rekkehus og tomannsboliger med hyggelig “småhusstil” (var tidligere planlagt til blokk-bebyggelse). Prosjektet ble solgt til Byggholt AS før byggestart. Byggholt har fulgt opp intensjonene i bebyggelsesplanen og området fremstår i
dag som meget vellykket.