Furulundsveien 13

Beliggenhet: I Furulundsveien nær Ullern Kirke
Antall boliger: 10
Samlet salg: 45 mill
Byggeår: 2000-2002
Arkitekt: Aepos Arkitekter (Anne Grete Hansteen)
Entreprenør: AF Ragnar Evensen (totalentreprise)
Megler: Gjensidige NOR Eiendomsmegling AS

Eneboligen som sto på tomten ble flyttet og satt i opprinnelig stand. Slik ble resten av tomten frigjort for et nytt – spennende leilighetskompleks som er godt tilpasset det omkringliggende miljø.