Elvebredden

Beliggenhet: Lillogata 5, 300 m nedenfor Nydalen Park
Antall boliger: 289
Samlet salg: 615 mill
Næringsareal: Barnehage samt 400 kvm. butikk/servering/kontor
Byggeår: 2003-2006
Arkitekt: 4B Arkitekter AS (Henrik Poppe og John Glazebrook)
Entreprenør: AF Ragnar Evensen (totalentreprise)
Megler: Exact Eiendomsmeglere AS

Prosjektet har en unik beliggenhet ved Akerselven, med friområde på to sider, med utsikt og ikke minst uten gjennomgangstrafikk. Prosjektet har blitt blant de boligprosjekter som har solgt best i Oslo. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med OBOS.