Høvik Stasjonsby

Beliggenhet: Høvik Stasjon – Bærum
Antall boliger: 200 -250
Status: Oppstart av regulering – andre halvår 2017
Antatt salgsstart: 2019
Antatt byggestart: 2020
Antatt ferdigstillelse: 2024

Meget sentral beliggenhet ved Høvik stasjon.